Katalog wyszukanych fraz
aaaaShiart-artystycznieaaaa

Temat: Człowiek przedsiębiorczy
Człowiek przedsiebiorczy potrafi zauważyć szanse dane mu przez los. potrafi wykorzystac srodki ktorymi dysponuje tak aby przyniosły mu zysk, zauważy każdą okazjie do inwestycji i wybierze te najlepsze.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2803Temat: Jestem przedsiębiorcza/y - co to znaczy?
"Przedsiębiorczość" Kiedy słyszę to słowo, na myśl przychodzi mi od razu wszystko, co wiąże się ze światem biznesu. Według mnie człowiek przedsiębiorczy dąży przede wszystkim do jasno wyznaczonych celów. Czasem nie jest to łatwe, bo ludzie mają ich zbyt wiele, a zbyt mało czasu i środków do ich zrealizowania. Pomaga przy tym na pewno wiara w siebie i własne umiejętności.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1866


Temat: Czy UE będzie d***kratyczna ??
...dowiadujesz się o tym, że jest krach w branży produkcji grzebieni i na drugi dzień uruchamiasz fabrykę. A jak się skończy potrzeba, to na drugi dzień ta fabryka produkuje wosk do łysiny, żeby się ładnie świeciła. Do tego trzeba dążyć. Dopóki na rynku nie można być elastycznym, bo wszystko wymaga regulacji i żeby się przestawić i przystosować do warunków potrzebujesz kilku miesięcy, dopóty to nie będzie wolny rynek i dopóty nie uznam, że człowiek przedsiębiorczy może się wybić.
Źródło: mikke.fora.pl/a/a,3389.html


Temat: dlaczego NIE dla UE?
Najgorsze jest to, że właśnie taki Eurofil jest z reguły postrzegany jako człowiek przedsiębiorczy, odważny, samodzielny, zaradny, władający kilkoma językami, potrafiący sprostać nowym wyzwaniom. Studia w Niemczech, doktorat w UK, dobrze płatna praca w Irlandii. Jest to sposób widzenia świata charakterystyczny dla "liberałów" z PO. Wykształciuch głosujący na PO jest swego rodzaju "Europejczykiem", popierającym integrację z WE, walutę Euro, mobilność, brak granic....
Źródło: mikke.fora.pl/a/a,1628.html


Temat: Kogo możemy nazwać osobą przedsiebiorczą?
Osoba przedsiębiorczą można nazwać taką osobę, która jest otwarta, twórcza a przede wszystkim komunikatywna. Osoba ta niezależnie od życiowych przeszkód dąży do realizacji wyznaczonych celów, nie boi się wyznaczonych wyzwań. Sukces zawdzięcza swojemu zaangażowaniu i dobrej organizacji pracy. Bez wglądu na wszystko człowiek przedsiębiorczy potrafi dobrze kierować swoją karierą. Potrafi decydować, a także posiada umiejętność działania, przewidywania oraz rozwiązywania problemów. Aby móc być osoba przedsiębiorczą błędu nie trzeba traktować jako swojej porażki, lecz należy cieszyć się, że błędy nas czegoś uczą. Osoba przedsiębiorcza nie może bać się zmian ani ryzyka. Powinna poszukiwać nowych rozwiązań a w swoim działaniu...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2327


Temat: Co to znaczy być osobą przedsiebiorczą
Pojęcie "przedsiębiorczość" jest w języku polskim niejednoznaczne i różnie definiowane. Najczęściej bywa utożsamiane z zachowaniem i cechami osobowości "przedsiębiorcy", czyli osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Wydaje się, że w nowych warunkach ekonomicznych zawężanie pojęcia " człowiek przedsiębiorczy" do osoby prowadzącej własne przedsiębiorstwo jest niewłaściwe. Trudno przecież założyć, że każdy człowiek będzie prowadził własną działalność gospodarczą. Czy to jednak oznacza, że nie może on być osobą przedsiębiorczą? Wręcz przeciwnie -każdy pracownik powinien być osobą przedsiębiorczą, bo przecież wtedy tylko będzie mógł się przyczynić do rozwoju firmy, dla której...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2268


Temat: Przedsiębiorczy-to znaczy jaki??
...- zdolności przywódcze Ostatnia cecha czyli zdolność przewodzenia i współpracy z innymi ludźmi jest to ważna cecha dość widocznie rozróżniająca ludzi. Zdolności lub umiejętność przewodzenia ludziom oraz ich organizowania musi towarzyszyć umiejętności współpracy. Istotna jest takze odwaga. Przedsiębiorczość związana jest z ryzykiem, a ryzyko z odwagą jego podejmowania. Odwaga wzmacnia wolę do sukcesu u przedsiębiorcy. Człowiek przedsiebiorczy powinien odznaczac sie rozwniez pewnoscia siebie. W zachowaniu rynkowym, które charakteryzuje duża liczba kontaktów interpersonalnych zarówno w obrębie zespołu tworzącego przedsiębiorstwo, jak też zewnętrznych - osoba, która posiadła wiedzę rynkową, jest dynamiczna, zrównoważona emocjonalnie, dysponuje "techniką" rozmowy, gestu, uśmiechu, zjednująca do siebie ludzi - musi być pewna...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1445


Temat: Człowiek przedsiębiorczy to znaczy...
Stwierdzenie „Jestem przedsiębiorcą” wymusza próbę odpowiedzi na następujące pytania: jakie cechy posiada lub posiadać powinien przedsiębiorca, człowiek przedsiębiorczy? Co kieruje człowiekiem, by stać się przedsiębiorcą. Co mu pomaga nam w realizacji zamierzonych celów? Cechy klasycznego przedsiębiorcy: - determinacja (pozytywne myślenie) Wiara we własny sukces jest niesłychanie ważną sprawą, zwłaszcza w momencie zakładania własnej działalności, gdy znajomi przyjaciele czy też bankierzy analizują i krytykują pomysł; jak też w fazach ewentualnych kryzysów...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1899


Temat: Przedsiębiorczość
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - z przedmiotowego punktu widzenia, przedsiębiorczość jest traktowana jako prowadzenie aktywnych działań w dziedzinie gospodarki, takich jak np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, tj. firmy. Natomiast zgodnie z ujęciem podmiotowym, które związane jest z cechami osobowości, przedsiębiorczość stanowi umiejętność tworzenia oraz zaspokajania własnych, jak również cudzych potrzeb. Człowiek przedsiębiorczy - główne cechy osobowościowe: - Niewątpliwą zaletą człowieka przedsiębiorczego jest umiejętność wykorzystania szans i możliwości, jakie pojawiają się w danej chwili w otoczeniu, a w efekcie przemienienia ich w sukces. Do najważniejszych cech charakteru, jakimi powinna się odznaczać osoba przedsiębiorcza, należą niewątpliwie: pracowitość, kreatywność, inwencja, odwaga i zdeterminowanie....
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2317


Temat: Jestem przedsiębiorcza/y - co to znaczy?
Dla mnie osobiście człowiek przedsiębiorczy to taki, który osiąga sukces, umie radzić sobie w życiu. Nie ważne czy za swoje działania dostanie pieniądze czy też nie. To co robi musi jednak przynieść mu pewne korzyści. Nie zawsze bowiem prowadzi on własną działalność gospodarczą. Czy my jako studenci nie wykazujemy się przedsiębiorczością? Moim zdaniem jak najbardziej. Przykładem może być choćby aktywność w organizacjach studenckich,...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1866


Temat: Człowiek przedsiębiorczy to znaczy...
Moim zdaniem cechy typowe dla osobowości przedsiębiorczej ułatwiają nabycie określonych umiejętności przedsiębiorczych, np.: rozwiązywania problemów, szukania pomysłów, prowadzenia negocjacji, podejmowania decyzji. A cechy i umiejętności umożliwiają działania przedsiębiorcze, takie jak: wykorzystywanie możliwości, podejmowanie ryzyka, poszukiwanie możliwych i najlepszych rozwiązań, ponoszenie odpowiedzialności. Człowiek przedsiębiorczy rozwija swój potencjał, realizuje swoje talenty, zdobywa świat, urzeczywistnia marzenia, osiąga ambitne cele, chwyta szanse i okazje, przekształca rzeczywistość, polepsza jakość życia swojego, swojej rodziny i lokalnej społeczności.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1899


Temat:
Nie jak żebrak, ale jak człowiek przedsiębiorczy
Źródło: baletnica.fora.pl/a/a,256.html


Temat: Nieśmiertelni Cup Edition XVII
nie cwaniak tylko człowiek przedsiębiorczy raczej nie będę kupował tokenów, a zapytać nie szkodzi
Źródło: niesmiertelni.eev.pl/viewtopic.php?t=751


Temat: Myślenie lewicowe
...się rozmywa i nie wiadomo kogo winić za oszustwo (lewacy uwielbiają winić za wszystko społeczeństwo czyli wszystkich czyli nikogo). Co więcej, z daną z litości jałmużną nie wiążą się żadne zobowiązania ze strony dobroczyńcy - pomoc społeczna jest tymczasem prawem, którego można się domagać i mieć pretensje. Jest to logiczna konsekwencja lewicowego egalitaryzmu, który mówi że leń i obibok jest równie wartościowy jak człowiek przedsiębiorczy, a którego skrajną aberracją jest na przykład politycznie poprawna walka ze "zdolnizmem" czyli "ciemiężeniu odmiennie uzdolnionych przez chwilowo uzdolnionych". Jeśli za egalitaryzmem idą pieniądze, to taka sytuacja musi doprowadzić do upadku systemu, bo inaczej się nie da. Zasada zachowania masy mówi, że w zamkniętym systemie masa jest stała - więc ile pieniędzy z budżetu...
Źródło: forum.vegepic.net/viewtopic.php?t=757


Temat: osoba przedsiębiorcza
Przedsiębiorczość człowieka wynika z jego cech osobowościowych, z zakresu posiadanej wiedzy i umiejętności oraz sprawności umysłowej. Przedsiębiorczość wiąże się z takimi cechami osobowości, jak: solidność, rzetelność, uczciwość, pewność siebie, odwaga, pracowitość, zaradność, upór, wytrwałość, zdyscyplinowanie itp. Coraz większe znaczenie dla człowieka przedsiębiorczego ma posiadanie wiedzy. Człowiek przedsiębiorczy musi się ciągle uczyć. Ma to związek z coraz większą złożonością procesów technicznych, ekonomicznych i społecznych. Przedsiębiorczość człowieka wynika także z praktycznego wykorzystywania wiedzy, co wiąże się z umiejętnością posługiwania się współczesną techniką oraz umiejętnościami umysłowymi, takimi jak: efektywne słuchanie, logiczne rozumowanie i mówienie, twórcze...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2085


Temat: Kto jest człowiekiem przedsiębiorczym?
Moim zdaniem człowiek przedsiębiorczy to osoba, która aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-gospodarczym i czerpie z niego wiele radości i satysfakcji. Przedsiębiorca, to ktoś, kto potrafi kreować nowe potrzeby dla siebie i innych, a także zaspokajać je niezależnie od warunków otoczenia. Dzięki zauważeniu i wykorzystywaniu możliwości osiągania wytyczonych przez siebie celów jest filarem, na którym opiera się gospodarka rynkowa.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1896


Temat: Człowiek przedsiębiorczy to znaczy...
Uważam że człowiek przedsiębiorczy powinien posiadać takie cechy osobowości jak: -przyjmowanie na siebie odpowiedzialności za to co wykonuje, -podejmuje decyzje nawet gdy wiąże się z tym ryzyko, -umie uczyć się na własnych błędach, -dąży do wyznaczonego celu za wszelką cenę,nawet gdy odnosi same porażki, -nie wstydzi się szukać pomocy u innych, -zna swoje słabe i mocne strony, -wyznacza realistyczne osiągalne cele, -dobrze radzi sobie ze...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1899


Temat: Torba vs. Olos - bitwa
mysle ze ona moze sie usmiechac tylko nie chce. bo człowiek przedsiębiorczy nie traci czasu i energii na takie duperele. to przeciez zupełnie nieefektywne wykorzystanie energii zmagazynowanej w organizmie. lepiej podłaczyć sie do jakiegos ustrojstwa ktore pozwoli nią zasilać mieszkanie - to bedzie lepiej wyglądać w budzecie rodziny: energia el: 119 zamiast 120 zł
Źródło: forum1lo.fora.pl/a/a,124.html


Temat: Jestem przedsiębiorcza/y - co to znaczy?
Mi z kolei wydaje się,że człowiek przedsiębiorczy to taki, który osiąga na rynku skces. Powinnien posiadać wszystkie cechy, wymienione powyżej, ale jestem takiego zdania, że przedsiębiorczość jest w pewnej mierze wrodzoną dyspozycyjnością psychiczną, jak też nabytą w wyniku nauki umiejętnością. Ponadto
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1866


Temat: kierunek studiów: administracja czy europeistyka?
...w tego typu zawodach są względnie porównywalne do tych, które realnie coś wytwarzają. No, ale 70% społeczeństwa nie odstawi sobie ryja od koryta :/ @ nofink A ta własna firma to niby z powietrza, a ty jako prezes będziesz od razu rządzić wielką korporacją? Owszem, takie coś jest dobre jak masz 10 milionów w skarpecie. Wtedy zbierasz zdolnych ludzi dajesz im pieniądze i czekasz na pieniądze, ale najczęściej jest dokładnie na odwrót. Ty jako człowiek przedsiębiorczy mający ugruntowaną wiedzę w jakiejś dziedzinie wiesz jak ją wykorzystać np. projektując kombajn do zbioru szparagów ;) Spisujesz wtedy biznesplan(uwzględniasz m.in. koszt stworzenia i obsadzenia linii produkcyjnej – tam będą pracować twoi przyszli pracownicy, musisz mieć przecież na pensje dla nich zanim firma zacznie generować zyski) i lecisz z tym do gościa, co ma 10 milionów w skarpecie. Po...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=379146


Temat: 1/4 Uciex-Sebuś
...bo nie chcę rozpętać tutaj sieki człowiekiem przedsiębiorczym jestem od dawna aż nie pamięta tych czasów nawet moja mama dam ci taki przykład śmieszny gdy sprzedawałem mój rowerek niebezpieczny był ch***wy bo hamulców nie miał rozjeb** w piździec i często na deszczu stał wujek mawiał: ch*ja bym za niego dał a ja mawiałem że i tak sprzedam na allegro frajerów pozbieram wkońcu utargowałem go za 100 zł i to się nazywa człowiek przedsiębiorczy! za to w szkole nigdy na przedsiębiorczości nie uważałem ale na szczęśćie zawsze na tróję wyrabiałem tu ściągałem, tam zajrzałem i odpowiedź na wszystko miałem niestety przedsiębiorczości już nie mamy,a szkoda dlatego teraz uczę się z życia jak wyrolować lola... jakoś trzeba radzić sobie w życiu naprzykład przy hackowaniu PINów To chyba wszystko co miałem do powiedza na...
Źródło: hiphaope.net/viewtopic.php?t=7753


Temat: osoba przedsiębiorcza
...sobą i innymi, podejmowania decyzji, oszacowania potrzebnych nakładów danego przedsięwzięcia). Cechy te pozwalają przede wszystkim na dobre prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, tj. bycie przedsiębiorcą, ale pozwalają także na aktywne uczestniczenie w życiu społeczno-gospodarczym (w tym udanym życiu rodzinnym), dające dużo satysfakcji i zadowolenia, niezależnie od charakteru wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska. Człowiek przedsiębiorczy nie boi się trudności, podejmowania nowych, nieznanych zadań, nie załamuje się niepowodzeniami, jest chętny do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, jest otwarty na otoczenie, ma zdolność do empatii, potrafi dobrze ułożyć sobie stosunki z innymi ludźmi i być asertywnym. Jednym słowem: być przedsiębiorczym to znaczy "wiedzieć jak żyć". Dlatego tak ważna jest edukacja w zakresie...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2085Shiart-artystycznie