Katalog wyszukanych fraz
aaaaShiart-artystycznieaaaa

Temat: rezygnacja ze stażu
...pobierania stypendium - wliczanego do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. O to zaświadczenie może Cię poprosić pracodawca (korzyść dla Ciebie jeśli takowe dostarczysz). 3. Przy wyrejestrowywaniu się z rejestru w Urzędzie Pracy wypełnia się oświadczenie, dlaczego się wyrejestrowujesz.. wówczas zaznaczasz "podjęcie pracy". Umowy z reguły nie ma obowiązku dostarczania. O to się dopytaj w swoim UP. 4. Czas na dostarczenie zwolnienia lekarskiego? Gdzie do Urzędu Pracy? Dopytaj w Urzędzie. Z reguły to wynika z wewnętrznych uregulowań, co nie zmienia faktu, że o przyczynie nieobecności należy powiadomić niezwłocznie. 5. Dyscyplinarka - art. 52. § 1 kodeksu pracy Art. 52. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=69595
Shiart-artystycznie